Sonografie
        Screening DVK
        Sonografie kloubů
        Sonografie měkkých tkání

        Telefon / Fax:
               +420 573 345 959

        ICQ:
               395-994-217

        E-mail:
               post@ortopedie-skrabal.cz
Sonografická (ultrazvuková) vyšetření tvoří nedílnou součást ortopedického vyšetření. V naší ambulanci používáme pro diagnostiku UZ přístroj fy Fukuda Denshi UF4000 s lineární multifrekvenční sondou, pro archivaci pak používáme termoprinter Mitshubishi.

Ultrazvukem je akustické vlnění o frekvencích řádově MHz, které je do tkání ultravukovou sondou vysíláno a následně detekován a zpracován odražený signál. Různé tkáně mají různou schopnost ultrazvukové vlnění pohlcovat či odrážet, a na základě těchto vlastností (echogenity) tkání je pak počítačem rekonstruovaný dvourozměrný obraz.

Ultrazvukové vyšetření významnou měrou zpřesňuje diagnostiku, umožňuje cílené punkce tekutinových kolekcí a usnadňuje diferenciální diagnostiku měkkotkáňových afekcí. Zvláštní postavení má sonografie při screeningu VDK u kojenců.

Ultrazvuková vyšetření jsou hrazena všemi pojišťovnami.
Copyright © 2008, All Rights Reserved                  vytvořil j.srnensky@email.cz