Sonografie
        Screening DVK
        Sonografie kloubů
        Sonografie měkkých tkání

        Telefon / Fax:
               +420 573 345 959

        ICQ:
               395-994-217

        E-mail:
               post@ortopedie-skrabal.cz
Sonografická vyšetření kloubů tvoří důležitou součást klinického vyšetření u kloubních afekcí.
Ultrazvukovým vyšetřením lze prokázat náplň kloubu tekutinou, stav periartikulárních struktur,
kloubního pouzdra, kolem jdoucích šlach a vazů, patologické kalcifikace apod.
Zvláštní kapitolu tvoří cílené punkce tekutinových kolekcí z burz, cyst, pseudocyst,
gangliomů aj. pod sonokontrolou s následnou event. cílenou aplikací léčiva intrakavitálně.

Ultrazvuková diagnostika usnadňuje diferenciální rozvahu a eventuální indikace k operačním zákrokům.

V této oblastí diagnostiky máme již velmi dobré zkušenosti. Samostatnou část tvoří ultrazvuková vyšetření kyčlí v rámci screeningu VDK u kojenců.

Obr.1 ukazuje sonografii ramenního kloubu, zde konkrétně zobrazení šlachy dlouhé hlavy bicepsu.
1-hlavice pažní kosti
2-šlacha dlouhé hlavy m.biceps brachii
3-tendosynovitida (zánět) kolem šlachy
4-m.deltoideus
5-podkožní měkké tkáně

Obr.2 ukazuje sonografii kolene (suprapatelární recessus)

Copyright © 2008, All Rights Reserved                  vytvořil j.srnensky@email.cz